Podle vědců nejsou játra jediným orgánem, který při pití alkoholu ohrožujeme

Přední vědecká pracovnice na poli medicíny prošla četné výzkumy a dospěla k závěru, že pití alkoholu – dokonce v malých dávkách – nezpůsobuje jen rakovinu jater, ale může vést rovnou k dalším šesti typům rakoviny.

Podle doktorky Jennie Connor z novozélandské Otago University nasvědčují důkazy tomu, že opíjení se způsobuje rakovinu úst a krku, hrtanu, jícnu, jater, střev, tračníku a prsu.

Výzkum stále neobjasnil, jak a proč alkohol vytváří mutace, které vedou k rakovinnému bujení, avšak Jennie Connor říká, že tato zjištění dávají najevo víc než náhodné spojitosti.

„Existují přesvědčivé důkazy, že alkohol způsobuje rakovinu na sedmi místech v těle a pravděpodobně i na dalších,“ tvrdí doktorka. „I bez celistvé znalosti biologických mechanismů může důkazy podpořit epidemiologický průkaz, že alkohol způsobuje rakovinu hltanu, hrtanu, jícnu, jater, tračníku, konečníku a prsou.“

Aby doktorka Jennie Connor dospěla k tomuto závěru, zanalyzovala mnoho hlavních studií týkající se alkoholu jakožto spouštěče rakoviny. Vytáhla všechna data z posledního desetiletí a zkoumala mezi nimi vazby. Posléze učinila závěr, že existuje vztah mezi množstvím alkoholu a rakovinotvornou odpovědí, tedy čím více člověk pije, tím pravděpodobnější je, že si vytvoří některý z druhů rakoviny.

„Nejvyšší rizika jsou spojena s nejtěžším pitím, ovšem vzhledem k rozložení konzumace alkoholu v populaci vykazuje značnou zátěž i lehké až střední popíjení zkušených pijanů,“ prozrazuje Jennie Connor.

Nejsilnější z těchto spojení byl vztah mezi pitím alkoholu a rakovinou úst. Podle Connorové může požití 50 gramů alkoholu denně zvýšit riziko vzniku rakoviny úst u dané osoby až sedmkrát na rozdíl od abstinentů.

Protože hodnota 50 gramů alkoholu obvykle člověku příliš neřekne, uvádí National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, že průměrný drink – jako třeba čepované pivo nebo víno – obsahuje 14 gamů alkoholu.

To znamená, že aby se člověk dostal do rizikové skupiny, musel by vypít čtyři drinky denně, ačkoli Jennie Connor tvrdí, že i nižší příjem alkoholu stále zvyšuje riziko rakoviny.

Podle britských zdravotnických úřadů však není bezpečná žádná úroveň pravidelné konzumace alkoholu.

Ve skutečnosti v lednu 2015, tedy dlouho předtím, než byla publikace novozélandské doktorky zveřejněna, změnila Británie doporučenou dávku alkoholu na 21 gramů za týden pro muže a 14 gramů týdně pro ženy. Zároveň s tím bylo veřejně prohlášeno, že ženy, které denně zkonzumují 5 gramů alkoholu, mají o 40% vyšší riziko vzniku rakoviny prsu.

Pro ujasnění, výzkum Jennie Connor není žádnou novinkou a jde o závěry jednoho vědce. Přesto je však mnoho dalších výzkumníků, kteří s doktorkou souhlasí. Například manažerka organizace World Cancer Fund, Susannah Brown, řekla pro magazín NewScientist: „Vidíme zvyšující se riziko s rostoucím množstvím zkonzumovaného alkoholu a souhlasíme, že existuje spolehlivý důkaz pro závěr, že pití alkoholu přímo způsobuje rakovinu… Pro prevenci rakoviny dlouhodobě doporučujeme alkohol vůbec nepít, ale chápeme, že se to snadněji řekne, než udělá.“

I přes tyto výsledky nikdo však vlastně nerozumí souvislosti, která existuje mezi rakovinou a konzumací alkoholu. Jednou z populárních hypotéz je, že alkohol dokáže poškozovat DNA, což vede k mutacím, které dovolují tvorbu rakovinných buněk. Avšak dokud se na toto téma neprovede další výzkum, nikdo přesnou spojitost znát nebude.

Zatímco tyto nové poznatky možná zchladí veškeré naše alkoholické choutky, je důležité si uvědomit, že bez znalosti skutečné příčiny vztahu „alkohol-rakovina“ je opravdu složité přijít se správným doporučením.

Například káva byla donedávna považována za karcinogenní, ovšem po posledním přezkoumání vědci ze Světové zdravotnické asociace bylo zjištěno, že skutečná příčina vzniku rakoviny jsou extrémně teplé nápoje spalující krk, přičemž popálení následně vede k mutacím při růstu buněk.

Ačkoliv jsou káva i alkohol zcela jiné druhy nápojů na jiné úrovni, studie Světové zdravotnické asociace ukazuje, jak mohou nové znalosti skutečně ovlivnit výsledky.

Dokud se tak nestane, měli bychom přijmout fakt, že alkohol – jeden z nejstarších nápojů vůbec – může vážným způsobem negativně ohrozit naše zdraví.

 

Zdroj: ScienceAlert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *