Odhalení veterinárního lékaře v parku SeaWorld.

Je to pouhé dva týdny zpátky, kdy se na stránkách neziskové organizace Peta objevila zpráva o tom, že za pomoci veterinární lékařky Heather Rally bylo odhaleno týrání zvířat v sandiegském zábavním parku SeaWorld. Zvířata zde psychicky trpěla, což se viditelně odráželo na jejich chování a zhoršeném fyzickém stavu. Případ byl zmíněnou lékařkou zdokumentován a následně byla přednesena stížnost na americkém Ministerstvu zemědělství. Doufejme, že díky tomuto popudu se zdejším mořským savcům život co nejdříve zlepší a mnoho lidí si uvědomí, že je nutné přestat podporovat zábavní centra podobného typu.

Doktorka Heather Rally – veterinářka, která má zkušenosti v oblasti práce s mořskými savci – navštívila v září 2014 SeaWorld v San Diegu. Její pozorování prozrazují, že kosatky nejsou jediná stvoření, která v akváriích SeaWorld trpí – stejný osud postihuje také delfíny, mrože, kulohlavce a běluhy. Zde jsou její („ne příliš“) šokující zjištění:

1. Delfíni mající problémy s pokožkou a pravděpodobně i s oslabeným imunitním systémem vlivem styku s návštěvníky.

Ve studii zveřejněné v Canadian Journal of Comparative Medicine vědci shledali, že „stres, podmínky okolního prostředí a celkový zdravotní stav hraje důležitou roli v klinických projevech delfíních neštovic.“ I přes stresující podmínky v uzavřených akváriích se stále od delfínů očekává, že budou vystupovat a komunikovat s publikem.

dolphin

„Delfíni, kteří se jsou ve styku s lidmi, měli zjevné kožní léze,“ říká doktorka Rally. Tyto léze podobné neštovicím je možné pozorovat na mnoha delfínech v sandiegském SeaWorldu.

dolphin-lesions

Návštěvníkům byla stále zpřístupněna nádrž a často sedávali bez dozoru na kraji bazénu, dávali ruce do vody a dotýkali se delfínů. Jediný v danou chvíli přítomný pracovník zábavního parku seděl zády k těmto návštěvníkům.

dolphin-interact

2. Šikana a agresivní boje mezi příslušníky různých druhů byly podle všeho samozřejmostí.

Když jsou velryby a delfíni drženi v zajetí, stres z života v uzavřených, malých nádržích vyúsťuje
v agresi.

dolphin-flip (1)

Nejčastějšími úrazy jsou škrábance, které vznikají tak, že dominantní velryby a delfíni zraní svými zuby méně agresivní jedince. Tyto útoky mohou končit bolestivými a vážnými zraněními. „Pozorovala jsem, že delfíni do sebe naráželi, pronásledovali se a pokoušeli se fackovat ocasními ploutvemi,“ říká doktorka Rally.

Veterinární lékařka sledovala delfíny s drápanci v různých fázích hojení.

dolphin-healing

Škrábance mají za následek zjizvení, které obvykle mizí během šesti měsíců od počátečního zranění. „To znamená, že agresivní chování mezi zvířaty v SeaWorldu je nejen běžný jev, ale děje se i v současné době,“ prozrazuje doktorka Rally. Vážnost jizev obvykle ukazje, která zvířata jsou častěji obětí napadání.

dolphin-left

Agrese mezi kytovci se v přírodě děje méně častěji než v zajetí.  Doktorka Rally tvrdí, že „když jsou kosatky a delfíni drženi v zajetí, je agresivita spojená s dominancí a hierarchií běžným jevem. V SeaWorldu se napadená zvířata nemohou nijak separovat, aby se zmírnilo napětí a když dojde k útoku, nemají oběti kam uniknout.

Níže na obrázku vidíte kosatku – samečka Nakai – který byl zraněn o ostrou kovovou hranu své nádrže ve zmiňovaném parku v září 2012, když se údajně snažil uniknout před útokem dvou dalších kosatek.

8-reasons-fights

3. Stres vystavovaných kosatek

Ve volné přírodě si kosatky mezi sebou vytvářejí pevná rodinná pouta a uplavou až 160 km za den. V SeaWorldu jsou nuceny předvádět nepřirozené triky a plavat v nekonečných kruzích. Tyto kosatky by musely denně uplavat 1.900 kol podél malé nádrže, v níž jsou drženy, aby dosáhly vzdálenosti, kterou urazí v přirozeném prostředí jejich divocí příbuzní za jeden den. V SeaWorld San Diego byl u kosatek očividný stres ze zajetí.

Po sledování kosatčí show doktorka Rally zaznamenala, že jeden z kytovců – Ikaika – „plaval doprostřed bazénu, kde nehybně splýval na hladině, občas zvedl hlavu a otevřel ústa, jako by polykal vzduch. Toto chování trvalo minimálně 15 minut, zatímco návštěvníci opouštěli stadion.“

Divoké kosatky jsou téměř neustále v pohybu a stráví až 95% svého času pod vodou. Ikaika byl
v mladém věku oddělen od své rodiny a převezen do MarineLand v kanadském Ontariu, kde sloužil po mnoho let pro rozmnožování. V SeaWorldu poté dostával spousty léků a trpěl
na mnohá fyzická onemocnění, včetně zlomených zubů a chronických infekcí.

Obrázek pod textem ukazuje Ikaika, jenž v pusté nádrži a bez interakce s trenéry nejeví zájem
o hosty, kteří vyklízejí stadion.

orca-floating-lifelessly

Další kosatka, která měla vážně zhroucenou hřbetní ploutev, se nehybně vznášela v rohu
u výstupu z bazénu.

lateral

Z poznámek doktorky Heather Rally:“Apatické plavání v laterální pozici je pro kosatku extrémně abnormální chování a je projevem psychické úzkosti a nudy v zajetí.“
Když se doktorka zeptala výchovného průvodce, proč se ploutev této kosatky zhroutila, odpověděl jí, že jde o genetický rys srovnatelný s tím, kdy někteří lidé mají kudrnaté vlasy a jiní zase rovné.

kids-seaworld-dorsal-fin

Toto tvrzení je zcela nepravdivé. „Neexistuje žádný vědecký podklad pro tvrzení, že jsou kosatky geneticky naprogramovány k tomu, aby se jim zhroutila hřbetní ploutev, Nicméně existují důkazy, které naznačují, že podmínky chovu v zajetí jsou zodpovědné za vysoký výskyt hroucení ploutví u této populace, včetně aktivit, jakými jsou abnormálně dlouhé intervaly trávení času
na hladině na přímém slunečním světle a neustálé plavání v těsných kruzích,“ říká Rally.

4. Nezdravá zvířata

Zvířata držená v zajetí jsou zbavena všeho, co je pro ně přirozené a důležité a častým výsledkem jejich držení mimo divočinu je vznik nemocí souvisejících se zajetím.

Mrož jménem Obie byl držen v malé nádrži, která byla pokryta tenkou vrstvou zelených řas.

obie

Obie trpěl úzkostí a nudou a svůj nepokoj projevoval tisknutím úst na sklo a opakovaným zvracením a polykáním jídla. Jedná se o běžné neurotické chování u zajatých divokých zvířat, které může způsobit vážné zdravotní problémy.

obie-face-glass

Obie trpí slepotou a pravděpodobně prožil chronické podráždění sliznic očí. Obě svá víčka držel zavřená 90% času.

obie-blind

5. Odděleni od svých matek

Delfíni, běluhy i další velryby jsou vysoce společenská zvířata, která žijí po boku svých rodin
po mnoho let, ne-li celý život. V SeaWorldu jsou často nucena k rozmnožování a od svých rodin jsou odtržena v mladém věku. To má vliv na jejich fyzický, sociální a psychický vývoj i pohodu.

Dvě mladé samičky běluh byly odděleny od tří dospělých zvířat (jedno z nich vidíte níže
na obrázku). Není jasné, zdali jsou tyto dvě samice drženy společně nebo izolovány jedna
od druhé.

beluga

Mořská zvířata zde neexistují pro naše pobavení a nejsou živa proto, aby byla uvězněna
ve stísněných, pustých a chemikáliemi napuštěných nádržích. Mají žít ve svém přirozeném prostředí a plavat volně se svými rodinami.

Na základě pozorování doktorky Rally a znaleckého posudku podala nezisková organizace Peta stížnost u amerického Ministerstva zemědělství  kvůli množství zjevného zneužití federálního zákona na ochranu zvířat, Animal Welfare Act. Peta vyzvala úřad ke kontrole a zastavení společnosti zodpovědné za jakýkoli nalezený přestupek.

Zdroje:
RALLY, Heather. Exposed: A Veterinarian Visits SeaWorld. In: [online]. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.seaworldofhurt.com/features/veterinarian-visits-seaworld/

PETA. Sea World of Hurt [online]. 2014. vyd. [cit. 2014-11-10]. Dostupné z: http://www.seaworldofhurt.com/about/

GERACI, J. R., B. D. HICKS a D. J. ST AUBIN. Dolphin Pox: A Skin Disease of Cetaceans. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1320012/

Foto: Heather Rally, Ingrid N. Visser