Co skutečně znamená pojem ekologie?

Téměř denně se setkáváme s názvy jako ekologický provoz, ekologické bydlení, ekologické zemědělství, ekologická stopa a jiné. Když se zeptáte někoho na ulici, zdali ví, co to ta ekologie je, snad každý odpoví: „ochrana životního prostředí“. Ve skutečnosti je od pravdy docela vzdálen, poněvadž je nutné rozlišovat mezi ekologií a „ekologií“.

Ekologie v pravém (a zjednodušeném) slova smyslu je regulérní vědecký obor, zabývající
se vztahy živých organizmů k neživému prostředí a vzájemnými vztahy mezi organismy. Přestože už z definice tohoto vědního oboru vyplývá, že nejde o ochranu prostředí ale
o studium složitých interakcí živého a neživého světa, představí si většina lidí pod pojmem ekolog nějakého fanatika přivazujícího se řetězem ke stromu nebo nadšence striktně třídícího odpad. Realita je však taková, že ekolog je vědec, jenž zkoumá složité interakce v přírodě jednak pomocí výzkumů v terénu, kde sbírá „data“ (hmyz, rostliny, vývržky, počty organismů na určitou plochu), druhak pomocí různých matematických modelů a statistických metod,
na jejichž vytvoření se podílí obvykle data získaná z terénního výzkumu.

Zmiňované výrazy jako ekologické bydlení či provoz ad. pak značí speciální odvětví ekologie, nazývající se environmentalistika. Ta čerpá poznatky i z dalších vědních oborů a následně je využívá pro ochranu životního prostředí, pro jeho prevenci a nápravu. Přiznejme si však, že mluvit s někým o „environmentalistickém bydlení“ nebo „environmentalistickém provozu“ je zbytečně komplikované (zkuste to vyslovit pětkrát za sebou rychle) a nemůžeme se tedy divit, že se – byť nepřesně – vžil mezi lidmi termín „ekologický“. Přesto je vhodné na tento fakt upozornit a motivovat tím všechny zvídavé, aby za slovy spojenými s ekologií neviděli jen šetrnost k přírodě, ale také složitou škálu vzájemně propojeného působení, bez něhož by život na Zemi nemohl být takový, jakým je.

Jeden komentář u “Co skutečně znamená pojem ekologie?”

Komentáře jsou uzavřeny.