Nová metoda měření biodiverzity může napomoci ochraně přírody.

Mezinárodní tým vědců představil efektivnější způsob měření biodiverzity a rozpoznání oblastí, jež zoufale potřebují chránit.

Nová technika vyhodnocuje genetickou příbuznost mezi druhy. Spíše než jednoduché počítání množství jednotlivých druhů na daném území je účelem sledovat biodiverzitu na hlubší úrovni.

Skupina výzkumníků, která zahrnovala také vědce z Institute for Applied Ecology z University of Canberra v Austrálii, publikovali studii o nové technice v časopise Nature Communications

V současné době vědci měří biodiverzitu hodnocením počtu druhů na určité lokalitě. Tato metoda ovšem nemůže poskytnout vhled do rozmanitosti druhů a evoluční jedinečnosti
na některých místech, známých jako endemické oblasti.

Tyto oblasti, kde nalezneme geny a druhy, jež se nikde jinde ve světě nevyskytují, považují vědci za místa, které je obzvláště důležité zachovat. Jakmile o ně jednou přijdeme, již nikdy je nevzkřísíme.

Tisková zpráva vysvětluje, že tato metoda využívá rozsáhlé soubory dat a počítačové simulace k nalezení lokalit, kde se unikátní, nové (pozn. ve smyslu evoluce) druhy vyvinuly, dále hlavní centra genetické rozmanitosti a také objasňuje, kde starší druhy získaly útočiště.

Tuto novou metodu vědci testovali způsobem, kdy studovali rozmístění více než 500 australských akácií.

„V tomto případě jsme se zaměřili na vztah mezi příbuznými akácie a podařilo se nám identifikovat nová místa výskytu fylogenetické rozmanitosti akácií po celé Austrálii,“ vysvětluje v tiskové zprávě spoluautor doktor González-Orozco, výzkumník na Univeristy of Canberra a pracovník Institute for Applied Ecology.

„Je rozhodující, že nerozumíme pouze vzorcům rozmístění u rostlin a zvířat na planetě, ale také jejich evoluční historii a jejich vztahu k ostatním příbuzným organismům, takže můžeme i lépe plánovat strategie k ochraně přírody, tváří v tvář rychlým úbytkům přirozeného prostředí v důsledku klimatické změny vyvolané člověkem.“

Metoda se nazývá kategorická analýza neo- a paleo-endemismu, neboli CANAPE. Test
na akáciích byl možný díky Australským komplexním informacím z databází o rostlinách
a prostředí. Výzkumníci však již zahájili testování v dalších regionálních oblastech Austrálie, aby nalezli geografickou biodiverzitu „horkých míst výskytu“.

„Tuto metodu jsme využili v Murray-Darling Basin, kde se nyní díváme jak na řadu rostlinných druhů, tak i na druhy živočišné. Tímto způsobem budeme moci informovat místní agentury, kde mají hledat jedinečnou biodiverzitu, čímž dosáhneme cílenější ochrany přírodních zdrojů,“ říká ve zprávě doktor González-Orozco. „Jsme si vědomi toho,
že nemůžeme zachránit vše, tudíž musíme upřednostnit ochranářské úsilí a tento nástroj nám umožní určit, které části „stromu života“ potřebujeme chránit.

Volný překlad článku:
New way of measuring biodiversity could help protect Earth’s most vulnerable species. In: 
ScienceAlert [online]. [cit. 2014-07-31]. Dostupné z: http://sciencealert.com.au/news/20142407-25918.html