Nová studie hlásá: Většina mravenců jsou ulejváci!

Mravenci a včely mají reputaci zdatných týmových hráčů. U drobného hnědého mravence Temnothorax rugatulus, nacházejícího se v borových lesích Severní Ameriky, je dělba práce běžná. Dělníci se specializují na práci jako spásání, stavitelství a péče o potomstvo. Ovšem nový výzkum ukazuje, že mnoho jedinců z kolonie se specializuje „na nic“.

Pro získání bližšího pohledu, jak vlastně mravenci tráví čas, označili výzkumníci každého člena pěti různých laboratorních kolonií barevnými tečkami. V průběhu dvou týdnů zaznamenávaly HD kamery pětiminutové segmenty mravenců v akci, a to šestkrát denně, přičemž zachycovaly jejich chování (či jeho nedostatek).

rugatulus2-XL

V časopise Behavioral Ecology and Sociobiology vyšla informace, že 71,9% dělníků bylo neaktivních minimálně polovinu času a 25.1% nikdo neviděl za celou dobu pracovat. Pouhých 2.6% mravenců bylo aktivních vždy během pozorování.

Podle předchozích studií se předpokládalo, že by nečinnost mohla být dočasná a že mravenci pracují na směny určovanými cirkadiánními rytmy. Ovšem nové výsledky ukazují, že líní jedinci zůstávají línými po celý den. Podle týmu tato skutečnost tedy naznačuje, že neaktivita není jen přestávka mezi úkoly, nýbrž může být významnou součástí dělby práce mezi mravenci. K teoriím, které by toto jednání vysvětlovaly, patří fakt, že neaktivní mravenci mohou být buď příliš mladí, nebo naopak příliš staří na práci.

Do budoucna a po delší časové periodě by chtěl tým zachytit mravence ve chvílích, kdy přepínají mezi aktivním a líným režimem.

sn-antsinfo

Obrázek č. 1: Činnost mravenců podle Davida Schultze.

Zdroj: Internetový magazín časopisu Science, odkaz na celý článek v původním znění zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *