O stránce

Děkuji, že jste zavítali na Živou Gaiu.

Svůj název stránky získaly po Gaii neboli Zemi, která spojuje vše, co známe, do jednoho živoucího celku. A to i věci zdánlivě neslučitelné.

Podobně se snaží Živá Gaia propojit neuchopitelnou přírodu a exaktní vědu. Chce ukázat,
že každá z těchto oblastí má člověku co nabídnout, aniž by se musel striktně přiklánět pouze k jedné ze stran.

Články jsou zaměřeny na novinky ve světě přírodovědy, na témata pojednávající o právech
a ochraně zvířat, jejich vnitřního, duševního života a také zde najdete náměty týkající se zdraví lidského těla.

Zveřejněné texty čerpají z vlastních zkušeností, vyčtených vědomostí či jde o překlady cizích vědeckých textů s řádným zdrojem. Veškeré fotografie jsou originální tvorbou autora,
v případě vypůjčených obrázků je pravý majitel čitelně označen.

Živou Gaiu můžete sledovat na facebooku nebo nově také na youtube kanálu.

Budete-li mít zájem o šíření uvedených textů nebo fotografií, zkontaktujte, prosím, nejdříve autora přes oficiální email stránek ZivaGaia@email.cz.

Redakce:

Bc. et Bc. Pavla Zábojníková
Bioložka a odborník na welfare zvířat
Hlavní autorka

Ondřej Forda
Autor, editor