Poprvé byla zaznamenána konverzace mezi delfíny. Ale o čem se baví?

Zcela poprvé byla zaznamenána konverzace mezi delfíny. Vědci naslouchali páru delfínů skákavých, kteří střídavě produkovali sérii krátkých impulzů, o nichž se domnívají, že jde o jednotlivá slova spojená dohromady, vytvářející věty.

Vyacheslav A Ryabov z Ruské akademie věd publikoval v časopise Physics and Mathematics článek, v němž analyzuje několik „nekoherentních impulzů“ (NPs) mezi delfíny a pak je dává dohromady se zvířaty, která impulzy vyprodukovala. Zjistil, že se průběh i spektrum jednotlivých impulzů významně měnily. Ryabov tvrdí, že impulzy jsou slova a delfíni je skládají dohromady, aby vznikly věty.

Kromě toho prozradil, že jeho experimenty ukazují, jak delfíni tvořili série impulzů a při tom se vzájemně nepřerušovali. Tvrdí, že „tohle je důvod proč věřit, že každý delfín naslouchá NPs ostatních předtím, než začne tvořit sám své vlastní impulzy“, a že tato výměna „připomíná rozhovor mezi dvěma lidmi“.

„Každý impulz z NPs série, který delfíni produkují, se liší od druhého z hlediska času a spektrálních složek frekvenčního rozpětí. V této souvislosti lze předpokládat, že každý impulz představuje foném nebo nějaké slovo v řeči delfínů,“ napsal Ryabov.

Studie říká, že delfíni vytvářejí slova kombinováním a opakováním specifických impulzů s odlišnými frekvencemi, hladinami a spektry tak, aby mohli rozlišovat slova. Dále uvádí, že jazyk delfínů má fonologické a gramatické struktury, tudíž mohou vytvářet nekonečné množství slov – a tedy nesmírné množství vět.

IBTimes UK: Delfín pomohl ženě a vylovil jí ze dna Atlantického oceánu iPhone, který do vody upustila.

 

Ryabov prohlašuje, že dalším krokem je tvorba „překladatele delfínštiny“, aby bylo možné vést s těmito tvory konverzaci.

Jak vědec napsal:“V této studii jsme provedli spolehlivé měření vzájemně nekoherentních impulzů a jejich následnou analýzu, jakožto nejpravděpodobnějších akustických signálů hypotetické mluvené řeči delfínů.“

„Vzhledem k tomu, že jazyk vykazuje všechny konstrukční prvky, které se nacházejí v lidském mluveném jazyku, indikuje to vysoký stupeň inteligence a vědomí u delfínů a jejich jazyk může být údajně považován za vysoce rozvinutou mluvenou řeč, podobnou té lidské.“

„Toto tvrzení se opírá o skutečnost, že delfíni vlastní mozky, které jsou o něco větší než ty lidské už po více než 25 milionů let. Z tohoto důvodu pro další výzkum v tomto směru musejí lidé učinit první krok k navázání vztahů s prvními inteligentními obyvateli planety Země tak, že vytvoří zařízení schopné překonat překážky, které stojí v cestě používání jazyků a ve způsobu komunikace mezi delfíny a lidmi.“

DSC_0781

 

Zdroj článku: IBTimes.co.uk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *