Přepíší zvláštní houbovité organismy učebnice zoologie?

Zvláštní hlubokomořští živočichové objevení u pobřeží Austrálie v 80. letech minulého století byli konečně klasifikováni, jenže vůbec nevypadají jako žádný z dnes žijících živočichů.

Nově popsané druhy, objevené mezi 400 až 1000 metry pod hladinou oceánu u pobřeží Tasmánie v roce 1986, byly pojmenovány Dendrogamma enigmatica Dendrogamma discoides. Jsou natolik unikátní, že nepasují do žádné z existujících skupin živočichů. Ve skutečnosti to vypadá, že se nejvíce podobají dávno vyhynulým organismům, které se na planetě vyskytovaly v období ediakary (pozn. poslední z období starohor, na které navazují prvohory), tedy v období před 635 až 540 miliony let. Tyto druhy byly popsány vědci z University of Copenhagan v PLOS ONE tento týden a jejich objev by mohl kompletně přepsat spodní větve fylogenetického stromu živočichů.

Tyto mnohobuněčné organismy jsou jen pár milimetrů dlouhé a vypadají jako houby, které mají na konci 'nožičky' ústa. Toto je jejich jediný trávicí otvor, jenž vede k trávicímu kanálku, který se rozvětvuje, jakmile dosáhne 'kloboučku houby'. Mezi dermální vrstvou a vnitřní vrstvou buněk žaludku se nachází mezivrstva z želatinózní hmoty, jak vysvětluje článek
v časopise.

Většinou nesymetrická stavba těla těchto živočichů je jedinečná, což znamená, že nejsou součástí skupiny Bilateralia, jedné z hlavních živočišných skupin, jež zahrnuje i člověka.

journal.pone.0102976.g003Obrázek č. 1: Dendrogamma sp., nebilaterální organismus, autoři: Just, Kristensen, Olesen.

„Nalézt něco takového je extrémně vzácné, je to něco, co se stane možná tak čtyřikrát za sto let,“ řekl spoluautor Jorgen Olesen kanálu BBC. „Myslíme si, že patří někam do živočišné říše, otázkou je kam.“

Nově klasifikovaný druh vykazuje některé podobnosti s žebernatkami – kmenem Ctenophora, stejně jako s kmenem Cnidaria (žahavci), zahrnující medúzy, korály a mořské sasanky. Jenže dendrogamy nesplňují všechna kritéria, aby mohly být zahrnuty do některé z těchto kategorií.
Je také možné, že představují larvální stadium některého z žijících živočichů, anebo – a to je zajímavé – mohou být žijícími příbuznými dávno zaniklého kmene.

Leonid Moroz, neurobiolog z University of Florida v St. Augustine, USA, který nebyl zapojen
do výzkumu, řekl Jennifer Frazer z National Geographic, že pokud je nový druh potomkem prvních živočichů, objev by mohl „zcela přetvořit strom života a dokonce i naše chápání toho, jak se vyvinuli živočichové, nervový systém a různé další tkáně… Možná bude potřeba přepsat celé učebnice zoologie.“

Jennifer Frazer vysvětluje pro National Geographic:
„Pokud jsou nově klasifikovaní živočichové v přímém vztahu k starobylým organismům, nález by připomínal objev latimérií u pobřeží jižní Afriky v roce 1938, o nichž jsme si dlouhou dobu mysleli, že jsou dávno vyhynulé. Nový objev také zdůrazňuje, jak moc jsou podvodní hlubiny stále neprobádanou oblastí, jak říkají vědci.“

Navzdory studování anatomie obou dvou druhů o nich výzkumníci vědí stále příliš málo. Poté, co byli drobní živočichové vyneseni z vody, byli zachováni ve formalínu, pak v ethanolu, kvůli čemuž byla genetická analýza téměř nemožná. Poté upadli v zapomnění, dokud současní vědci nezačali třídit vzorky. Bez jakékoli DNA analýzy mohli výzkumníci posuzovat organismy pouze podle vzhledu, což znamená, že je velice obtížné vyřešit, v jakém příbuzenském vztahu jsou k ostatním formám života.
Vědci jsou však přesvědčeni, že jde o volně žijící živočichy, poněvadž se zatím neukázaly žádné znaky, které by nasvědčovaly něčemu jinému. Nezdá se ale, že by oba druhy byly schopné plavat a nemají žádné zjevné způsoby pohonu. Jak Jennifer Frazer vysvětluje, vědci věří, že se organismus živil lapáním mikroorganismů z hlenu vylučovaného laloky okolo úst.

Za celých 28 let, kdy byli tito živočichové objeveni u pobřeží Tasmánie, nebylo nalezeno nic ani vzdáleně podobného. Badatelé prozradili BBC, že doufají, že by se lidé po přečtení článku mohli začít zajímat o pomoc vědcům.
„Vydali jsme tento článek částečně jako volání o pomoc,“ řekl BBC Olesen. „Venku by mohl být někdo, kdo nám pomůže organismy umístit.“

Zdroje:
McDonald, Fiona. Weird mushroom-shaped animals may rewrite animal family tree. In: [online]. [cit. 2014-09-05]. Dostupné z: http://www.sciencealert.com.au/news/20140409-26125.html

Just J, Kristensen RM, Olesen J (2014) Dendrogramma, New Genus, with Two New Non-Bilaterian Species from the Marine Bathyal of Southeastern Australia (Animalia, Metazoa incertae sedis) – with Similarities to Some Medusoids from the Precambrian Ediacara. PLoS ONE 9(9): e102976. doi:10.1371/journal.pone.0102976