Projevování soucitu ke zvířatům vám může zlepšit zdraví

Účinky soucitu jsou dalekosáhlé. Bylo prokázáno, že projevování soucitu ke zvířatům má přínos pro fyzické i psychické zdraví. Značné množství důkazů nám ukazuje, že podpora na sociální úrovni, kdy se lidé smysluplným způsobem propojí se zvířaty, pomáhá při zotavování z nemoci a podporuje zvyšování hladiny fyzické a mentální pohody. Při kontaktu se zvířaty se snižují příznaky deprese, pocity izolace a stoupá míra pozitivních emocí, psychické pohody, optimismu, sociálního propojení, spokojenosti v životě a – jak se píše v tomto článku – také soucit.

Studie Sary Konrath z University of Michigan a Stephanie Brown ze Stony Brook University dokazuje, že soucitný životní styl může dokonce prodloužit délku našeho života. A funguje to i naopak. Významnou roli v tomto ohledu hraje motivace. Nestačí prostě dělat dobré skutky, člověk pro ně musí mít správný důvod. Výše zmíněný výzkum obou vědkyň totiž odhalil, že opravdový vliv dobrovolnictví na délku života byl jen v případě, pokud důvody k této činnosti byly altruistické a ne sobecké.

Barbara Frederickson, Steve Cole a kolegové prokázali tento fakt také na buněčné úrovni. Zjistili, že vysoké hladiny buněčných zánětů se vyskytovaly u jedinců, jejichž štěstí pocházelo z hedonistického životního stylu. Naopak nízké hladiny zánětu se vyskytovaly u lidí, kteří obohacovali své životy o vyšší význam, o soucitnou službu druhým, včetně zvířatům. Tyto výsledky tak naznačují, že rozvíjení eudaimonie na rozdíl od hedonie by mohlo vést k pozitivním zdravotním výhodám.

Soucit nám může pomoci rozšířit perspektivu a přesměrovat naši pozornost jinam než na nás samé. Může zvýšit náš pocit pohody tím, že zvyšuje citové spojení s ostatními. Sociální propojení nám pomáhá zotavit se z nemoci mnohem rychleji, posiluje náš imunitní systém a dokonce prodlužuje délku života.

Lidé, kteří se cítí více propojeni s druhými a se zvířaty, jsou více empatičtí a tvoří důvěrnější a více spolupracující partnerství. Opak je také pravdou – nízké sociální propojení je spojeno s vyšší úrovní nespolečenského chování, jež vede ke zvýšené izolaci a k poklesu fyzické a psychické pohody.

Šlechtění soucitu se všemi živými bytostmi a procvičování soucitného životního stylu tedy může přispět k posílení sociálního spojení a také zlepšit fyzické a mentální zdraví.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *