Protulophila: nález nové živoucí fosílie.

Před pár dny obletěla svět krátká zpráva o unikátním objevu na Novém Zélandu. Vědci zde totiž nalezli drobného mořského živočicha, který měl být vyhynulý už 4 miliony let!

Živoucí fosilie nese název Protulophila a patří k polypovcům s chapadélky. Dříve je bylo možné nalézt jen jako součást zkamenělých usazenin, a to zejména na severní polokouli v Evropě a na Středním východě. Vědci se domnívají, že historie těchto tvorů sahá až 170 milionů let zpátky do druhohor (do období jury). Vymizet měli v třetihorním pliocénu, jelikož poslední stopy dokazující jejich život byly nalezeny v asi 4 miliony let starých horninách. Podle vědců byl Protulophila živočich tvořící kolonie, podobal se nezmarům a byl příbuzný s korály a mořskými sasankami. Vytvářel propojenou síť kanálků a mikroskopických dírek uvnitř vápenatých rourek mořských mnohoštětinatých červů z čeledi Serpulidae.

V letošním roce objevili výzkumníci z australského vědeckého institutu NIWA, z Přírodopisného muzea Londýn a z Univerzity Oslo nové fosilní exempláře polypovce, když prováděli terénní výzkum na Severním ostrově Nového Zélandu.

Fosilní důkazy pocházely z (geologicky řečeno) mladých hornin, čímž zjistili, že drobounký Protulophila, který „ustrnul“ v síti otvůrků mořského mnohoštětinatce, je starý méně než milion let.

Po tomto nálezu vědci pečlivě prozkoumali sbírky kroužkovců, jež byly uchovány v centru NIWA, a odhalili zachované polypovce Protulophila, kteří byli do té doby jednoduše přehlíženi. Fascinující je, že přezkoumaní mořští kroužkovci byli odchyceni v roce 2008
v hloubce 20 metrů. Odchyt probíhal u města Picton.

Tímto objevem se malý polypovec zařadil k tzv. živoucím fosiliím, což je obecné označení pro rostliny a živočichy s dlouhou geologickou historií, kteří jsou dnes vzácní a neobvyklí.

„Naše detektivní práce naznačuje možnost, že Protulophila by mohl být chybějícím stadiem polypa dospělého jedince skupiny Hydrozoa, u něhož je známo pouze malé stadium planktonické medúzky. Mnoho druhů polypovců totiž prochází dvěma fázemi života – polypem a medúzou – které si často vůbec neodpovádají,“ říká doktor Dennis Gordon
z institutu NIWA.

Dalším krokem výzkumu bude sbírání živých vzorků v Queen Charlotte Sound. Ty budou následně využity pro genové sekvenování.

openings in worm tube

Obrázek č.1: Fotografie z elektronového mikroskopu zachycující otvory v mnohoštětinatém živočichovi. Autor: Paul Tyler, Přírodopisné muzeum Londýn.

burrows and connections

Obrázek č.2: Propojení mezi schránkami jednotlivých polypovců. Autor: Paul Tyler, Přírodopisné muzeum Londýn.

artist impression

Obrázek č.3: Kresba polypovce dle Dennise Gordona a Eriky McKay.

GORDON, Dennis. Northern-hemisphere fossil discovered living in New Zealand [online].[cit. 2014-06-02]. Dostupné z: http://www.niwa.co.nz/news/northern-hemisphere-fossil-discovered-living-in-new-zealand