Skutečný problém virálního videa, které málem stálo život malého medvíděte

Mnoho lidí považuje video, v němž se medvídě snaží zdolat příkrou stěnu hory, za důkaz odhodlání a vytrvalosti. Na začátku snímku stojí mládě se svou matkou na strmém hřebenu. Matka se vydává svah zdolat a přestože sama lehce sklouzne, brzy dosáhne vrcholku. Medvídě, které se matku snaží následovat, takové štěstí nemá. Ztratí pevnou oporu a sklouzne několik metrů ze srázu.

Když se konečně mládě dostane až k medvědici, záběr se začíná přibližovat, aby bylo zachyceno ono šťastné shledání, ale matka náhle a nevysvětlitelně máchne před medvídětem svou mohutnou tlapou a malý tvor opět klouže dolů. Naštěstí se po chvíli zachytí o jeden z kamenitých výběžků a šplhá znovu až nahoru, hřeben úspěšně zdolá a se svou matkou utíká pryč.

Video se rychle stalo virálním, jelikož se v něm mísil jak prvek dokumentární, tak motivační. Mládě si tolikrát sáhlo doslova na dno a přesto vše dopadlo šťastným koncem.

Snímek byl zachycen pomocí dronu a zcela zjevně za ním stál nezodpovědný uživatel, který za chamtivostí získat extra záběry ohrozil medvědí rodinu. Vznikla nebezpečná situace, která málem stála medvídě život.

„Bylo pro mne velmi těžké video sledovat. Je skvělou ukázkou toho, že pilot dronu naprosto netuší, jaký vliv může mít jeho přístroj na chování medvědů,“ říká Sophie Gilbert, ekoložka z University of Idaho.

Jediné, co se o videu ví, je to, že bylo pořízeno 19. června 2018 v oblasti Magadan v Rusku. Nikdo netuší, kdo je autorem, jaký dron byl použit a jak moc blízko ke zvířatům přiletěl. Clayton Lamb z University of Alberta, který studuje medvědy grizzly v kanadských Skalnatých horách, tvrdí, že „není podstatné, na kolik metrů přesně se zařízení k medvědům dostalo, jelikož je očividné, že pro ně už je prostě blízko“.

„Podezřelé je, že se vůbec matka s tak malým mládětem rozhodla zdolávat takový strmý svah. Neexistuje žádný důvod, proč by normálně medvědice tohle riziko podstupovala. Ve videu je dobře vidět, jak samice neustále vzhlíží k dronu a zcela jasně ji jeho přítomnost znervózňuje,“ říká Lamb a dodává, že poté, co dron doletěl ke dvojici příliš blízko, brala toto medvědice jako druh útoku a snažila své ochránit své mládě, což však vedlo k jeho nebezpečnému sklouznutí.

Někteří biologové se domnívají, že si matka spletla dron s orlem, který se snaží zaútočit na jejího potomka, avšak Lamb je přesvědčen, že zvíře jednoduše bylo vystrašeno neznámým létajícím objektem, vyluzujícím hlasitý zvuk. Mnoho lidí se domnívá, že drony jsou tichá zařízení, avšak v blízkém dosahu dokáží být velmi hlasitá.

Profesionální filmaři dnes používají drony při natáčení dokumentů o přírodě běžně, avšak s tím rozdílem, že jsou doprovázeni biology, kteří umí rozeznat změněné chování natáčených subjektů. Drony jsou ještě stále poměrně novou technologií, tudíž legislativa určující jejich používání je zatím nekoordinovaná. Pak se stávají situace, kdy je zvíře pronásledováno, až je vehnáno do nebezpečné pozice, jako tomu bylo u medvědí rodiny. Filmování dronem může například přerušit lov, vyvolat ve zvířeti vysoké hladiny stresových hormonů, odehnat ho na velké vzdálenosti od zdrojů potravy nebo přímo z krajiny, na níž závisí jeho přežití.

Podle Sophie Gilbert je bohužel na internetu dostupných mnoho videí, z nichž je zjevné, že přesně do takových situací byla zvířata kvůli dronům zahnána. „Je to otřesné, co všechno jsou lidé schopni natočit a hrdě sdílet na internetu, když nevědí, že provedli něco nevhodného. A je to škoda, jelikož právě drony jsou pro biology požehnáním, pokud chtějí studovat druhy, k nimž se v terénu nedá běžně dostat a výzkum by tak byl náročnější fyzicky i finančně,“ dodává ekoložka.

Na vědeckém poli již existuje několik desítek studií, které zkoumají vliv dronů na divoká zvířata. Jejich výsledky se hodně liší podle toho, jaký druh byl zkoumán, jak rychle se zařízení ke zvířeti přibližovalo, jakou mělo dráhu letu, zdali mělo tvar dravce a mnoho dalšího. Ačkoli zvířata nemusela být viditelně znepokojena, stále mohla být ve stresu. To ostatně ukázala studie provedená na medvědech baribalech, kteří měli nasazeny kardiologické měřiče. Když medvědům nad hlavami proletěly drony, dramaticky se zvýšila jejich srdeční frekvence. Výzkumníci proto radí, že pokud nemáme jistotu, jak zvíře bude na přístroj reagovat, je nutné se řídit tím nejzákladnějším pokynem „neškodit zvířeti“.

Sophia Gilbert nabádá vědce, aby pečlivěji prozkoumali, jak drony mohou ovlivnit jednotlivé druhy. „Můžeme strategicky předpokládat, která zvířata budou nejvíce ovlivněna přítomností dronů a zaměřit tak výzkumy na ně. Zejména tedy na megafaunu, která běžně lidi a rekreační uživatele dronů přitahuje, dále na zvířata, která jsou predována létajícími dravci nebo na takové jedince, kteří k odhlalování dravců potřebují využívat svůj sluch.“ Tyto studie by mohly sloužit nejen jako základní pokyny pro vědce, nýbrž jako předpisy pro uživatele dronů v širším slova smyslu.

Mezitím doufejme, že zvítězí zdravý rozum a empatie. „Když se setkáte s mládětem v nesnázích, tou nejzodpovědnější věcí, kterou byste měli okamžitě udělat, je odletět s dronem pryč,“ uzavírá věc Sophia Gilbert.

Celé video můžete zhlédnout zde:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *