Země ztratila od roku 1970 více než polovinu zvířat

Podle nové alarmující zprávy World Wildlife Foundation a Zoological Society of London se světová populace divočiny snížila za poslední čtyři desetiletí o 60%. Pokračující tempo poklesu způsobí, že do roku 2020 vymřou dvě třetiny všech živých tvorů na Zemi, ve srovnání s mírou populace z roku 1970.

Odhad vychází z Living Planet Index (LPI), k výpočtu byly použity změny v hustotě zvířat v rámci času, přičemž se vycházelo z měření 3706 druhů obratlovců, včetně savců, ptáků, plazů a ryb. LPI ukazuje 58% pokles mezi lety 1970 a 2012 a výzkumníci ve zprávě odhadují, že do konce tohoto desetiletí se hodnoty propadnou až k 67%.

Je důležité poznamenat, že tento odhad měří celkovou populaci všech živých tvorů, nikoli množství vyhynulých druhů. Ačkoli jde o děsivou ztrátu životů, je mnoho z nich teoreticky možné obnovit. V případě, že divoké populace budou mít odpovídající návyky a potravu, mohly by se reprodukovat a zotavit.

Zpráva ale také vysvětluje, proč je tento druh zotavení, alespoň prozatím, poněkud nepravděpodobný. Zpráva se soustřeďuje kolem populární myšlenky, že se naše lidstvo nachází v antropocénu, nové geologické epoše definované lidskou činností. Hlavní hnací silou antropocénu je masové vymírání rostlin a živočichů jak na základě jedinců, tak celých druhů. Dochází ke ztrátě přirozených habitatů organismů v důsledku zemědělství, těžby a rozvoje průmyslu. Ztrácíme druhy vlivem nadměrného rybolovu, z důvodu znečištění a změn klimatu a kvůli šíření invazivních druhů. Pro obnovu populací je potřeba minimálně tyto vlivy zmírnit.

Je to špatné jak pro rostliny a živočichy, tak i pro lidi. Zpráva rovněž uvádí, že rostoucí lidská populace v současné době spotřebovává zdroje mnohem rychleji, než je dokáže Země doplnit. Jinými slovy, naše spotřeba zdrojů nemůže trvat donekonečna.

Zároveň je nám ale nabízen optimistický přístup k řešení. Poukazuje na několik úspěchů, jako je návrat velkých savců do Evropy. Mimoto 15% plochy zemského povrchu, kterou zaujímají chráněná území, pravděpodobně zpomalilo index a přispělo k obnově některých druhů. Ačkoli jsou celkové vyhlídky docela ponuré, boj ještě není prohrán.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *