Zoologické dny 2017

Oficiální text: Tradiční setkání zoologů různých specializací organizované Ústavem biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústavem botaniky a zoologie PřF MU v Brně a Českou zoologickou společností.
Přihlášky včetně vkládání abstraktů: http://zoo.ivb.cz/
Uzávěrka přihlášek i abstraktů 13. ledna 2017.
Účastnický poplatek: 550 Kč, pro studenty 350 Kč.

Ceny za studentské prezentace: Odborná porota v průběhu konference vyhodnotí vědecky nejhodnotnější a nejnápaditější studentské přednášky a postery. Do soutěže se do 13. ledna 2017 mohou přes webovou registraci přihlásit studenti pregraduálního a denního postgraduálního studia, kteří jsou prvními autory prezentace. Odměna bude studentům předána v závěru konference.

Předkonferenční workshop: Den před vlastní konferencí proběhne v přednáškové místnosti na Ústavu biologie obratlovců AV ČR (Brno-Pisárky, Květná 8) workshop zaměřený na analýzu a interpretaci biologických dat, zejména analýzu struktury společenstev v prostředí R. Detailnější program bude zveřejněn později. Workshop je primárně určen studentům pre- a postgraduálního studia, ale je otevřen i dalším zájemcům.

VÍCE NA FACEBOOKU ZDE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *